Onze specialisaties

Onze expertises voor KMO's en éénmanszaken

vennootschapsrecht advocatenkantoor saelen

Vennootschappen en verenigingen

 • Advies bij oprichting van vennootschappen
 • Opstellen en nazicht van aandeelhoudersovereenkomsten
 • Conflicten in vennootschappen (tussen aandeelhouders, bestuurders, aanstelling voorlopig bewindvoerder, sekwester, lasthebber ad hoc e.a.)
 • Geschillenregeling (procedures in uittreding/uitsluiting, gerechtelijke ontbinding)
 • Voorbereiding en bijstand op raden van bestuur en algemene vergaderingen
 • Procedures inzake bestuurdersaansprakelijkheid, minderheidsvorderingen
vennootschapsrecht advocatenkantoor saelen

Ondernemingsrecht

 • Opstellen en nazicht van contracten
 • Opstellen en nazicht van algemene voorwaarden / factuurvoorwaarden
 • Opstellen en nazicht van concurrentiebedingen
 • Due diligence
vennootschapsrecht advocatenkantoor saelen

Contractenrecht

 • Distributie en commerciële contracten zoals agentuur, franchising, concessies, handelshuur
 • Aanneming
 • Koop-verkoop
 • Vastgoed
 • Overdracht handelsfonds
vennootschapsrecht advocatenkantoor saelen

Privaat bouwrecht

 • Opstellen, controleren en aanpassen vastgoed- en bouwcontracten
 • Voeren van onderhandelingen
 • Adviseren
 • Specifieke sociaalrechtelijke- en verzekeringsrechtelijke verplichtingen
 • Schade
vennootschapsrecht advocatenkantoor saelen

Arbeids- en Sociaal recht

 • (Arbeids) overeenkomsten
 • Arbeidsreglement en andere company policies
 • (Individueel en collectief) ontslag
 • Handelsvertegenwoordiging
 • Handelsagentuur
 • (Internationale) grensoverschrijdende tewerkstelling / samenwerking
 • Sociale inspectie
 • Vakbondsrelaties
 • Discriminatie
 • Welzijn op het werk - pesten op het werk
 • Beschermde werknemers
 • Ondernemingsraad / comité preventie en bescherming op het werk
 • Reorganisaties en herstructureringen
 • GDPR en privacy binnen arbeidsrelaties
 • Sociale verkiezingen
 • Sociaal strafrecht (administratieve geldboetes / correctionele procedure)
 • Arbeidsongevallen
 • Beroepsziektes
vennootschapsrecht advocatenkantoor saelen

Sociaal Zekerheidsrecht

 • RSZ
 • RIZIV
 • RSVZ
 • FPD (Federale Pensioendienst)
 • RVA
vennootschapsrecht advocatenkantoor saelen

Verzekeringen, aansprakelijkheid en letselschade

 • Rechtsbijstandsverzekering
 • Schade door gebrek aan een zaak
 • Schade door contractuele aansprakelijkheid
 • Schade door buitencontractuele aansprakelijkheid
 • Schade na een misdrijf
vennootschapsrecht advocatenkantoor saelen

Insolventierecht

 • Aanvraag en begeleiding van gerechtelijke reorganisaties
 • Onderhandelingen met schuldeisers
 • Beveiligen van uw belangen in het kader van een faillissement 
vennootschapsrecht advocatenkantoor saelen

Beslag en executierecht

 • Beslag op (on)roerende goederen zowel bewarend als uitvoerend
 • Beslag onder derden (roerend dan wel onroerend) en op rekeningen
 • Zakelijke- (hypotheken / voorrechten) en persoonlijke zekerheden (o.m. borgstelling)
 • Verzet en revindicaties bij beslagprocedures
 • Dwangsommen
 • Kantonnement
vennootschapsrecht advocatenkantoor saelen

ICT recht

 • Advies bij conflicten
 • Opmaak contracten op maat (softwarelicenties, software-overeenkomsten, ICT-dienstverlening, SLA's)
vennootschapsrecht advocatenkantoor saelen

Consumentenrecht

 • Opmaak en revisie B2C-overeenkomsten, in het licht van consumentenrechtelijke beschermingsregels (algemene en bijzondere voorwaarden, garantievoorwaarden, etc.)
 • Geschillen tussen consumenten en ondernemingen (koop in winkels of showrooms, koop op afstand via internet of telefonisch), koop buiten winkel (aan de deur / op straat / ...), aangaan en opzeggen overeenkomsten en abonnementen, garanties en verborgen gebreken
vennootschapsrecht advocatenkantoor saelen

Verkeersrecht

 • Alcohol, vluchtmisdrijf en snelheidsovertredingen
 • Regresvorderingen
 • Voertuigschade
vennootschapsrecht advocatenkantoor saelen

Credit Management

 • Debiteurenbeheer
 • Afbetalingsplannen

Bent u op zoek naar vakkundig juridisch advies?

Contacteer ons team